Home

INSTALLATION
OBJECTS
PERFORMANCE
PHOTOGRAPHY
FILM
DRAWING & COLLAGE
PRESS
BIO

 

 


2007 House and Work, Kronika Gallery, Bytom

 

Kilka lat temu krakowski artysta Piotr Jaros zamieszkał na wzgórzu w bauhausowskim budynku nieopodal Cmentarza Salwatorskiego. Proces dokumentowania życia tego domu ma dość nietypowy charakter, to przede wszystkim rejestracja fantazji, domysłów i wizji autora. Jaros opowiada: Ten dom jest egzemplifikacją moich intuicji i realizacją wizji domu-organizmu. (…) Wydaje się być wyalienowanym, odseparowanym intruzem nienależącym do nikogo. Drugim zagadnieniem, obok domu i jego mieszkańców, podejmowanym w ostatnich latach przez Jarosa jest praca. Praca w ujęciu specyficznym, bo niezwiązana z zawodem, najczęściej oderwana od ekonomicznych wymogów, bezinteresowna, a bywa, że pozbawiona celu oraz sensu.
Artysta fantazjuje na temat nowej gospodarki, opartej przede wszystkim na wiedzy, w sposób przekonujący i mimowolny antycypując obrazy z przyszłego świata. Drugim zagadnieniem, obok domu i jego mieszkańców, podejmowanym w ostatnich latach przez Jarosa jest praca. Praca w ujęciu specyficznym, bo niezwiązana z zawodem, najczęściej oderwana od ekonomicznych wymogów, bezinteresowna, a bywa, że pozbawiona celu oraz sensu.
Wystawie towarzyszy publikacja „Piotr Jaros. Dom i praca” z tekstami S. Cichockiego, P. Jarosa, W. Markowskiego, B. Steiner oraz A. Szymczyka